บทความ

ปัญหาสินสมรสกับอสังหาฯ : การแบ่งทรัพย์สินกรณีไม่จดทะเบียนสมรส

ปัญหาสินสมรสกับอสังหาฯ : การแบ่งทรัพย์สินกรณีไม่จดทะเบียนสมรส

30 พฤษภาคม 2562
ค่าปรับ & เอกสารแนบท้าย ในสัญญาจะซื้อจะขาย

ค่าปรับ & เอกสารแนบท้าย ในสัญญาจะซื้อจะขาย

10 พฤษภาคม 2562
เปิดร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ส่งข้อคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้

เปิดร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ส่งข้อคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้

08 พฤษภาคม 2562
ครม.อนุมัติลดค่าโอนฯและค่าจดจำนอง เหลือร้อยละ 0.01 เฉพาะการซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท

ครม.อนุมัติลดค่าโอนฯและค่าจดจำนอง เหลือร้อยละ 0.01 เฉพาะการซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท

08 พฤษภาคม 2562
พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้สิทธิเปลี่ยนมือ-ตกทอดถึงทายาทได้

พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้สิทธิเปลี่ยนมือ-ตกทอดถึงทายาทได้

02 พฤษภาคม 2562
“กำหนดเสร็จ” ในสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาฯ

“กำหนดเสร็จ” ในสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาฯ

08 เมษายน 2562
เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

02 พฤษภาคม 2562
รู้ยัง "ก่อสร้างผิดแบบ"  มีโทษทางอาญาและต้องรื้อ

รู้ยัง "ก่อสร้างผิดแบบ" มีโทษทางอาญาและต้องรื้อ

13 มีนาคม 2562
ไนท์แฟรงค์ฯ ชี้ 5 แนวคิดกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่สำนักงานในอนาคต

ไนท์แฟรงค์ฯ ชี้ 5 แนวคิดกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่สำนักงานในอนาคต

25 กุมภาพันธ์ 2562
"ที่ดินธรณีสงฆ์" ถึงมีโฉนดถูกต้องก็โอนไม่ได้

"ที่ดินธรณีสงฆ์" ถึงมีโฉนดถูกต้องก็โอนไม่ได้

03 ธันวาคม 2561
ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน

21 พฤศจิกายน 2560
หลอกขายที่ดินห้ามโอน ต้องคืนเงินให้ผู้ซื้อ

หลอกขายที่ดินห้ามโอน ต้องคืนเงินให้ผู้ซื้อ

10 ตุลาคม 2561