สรุปราคาที่ดิน แพงที่สุด และถูกที่สุด

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย หรือ AREA ได้เปิดเผยผลการสำรวจราคาที่ดินล่าสุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าที่ดินที่มีราคาแพงที่สุด ในขณะนี้คือ บริเวณสยามสแควร์ ชิดลม เพลินจิต (ราคา 1.9 ล้านบาทต่อตร.ว. หรือ 760 ล้านบาทต่อไร่) สำหรับที่ดินขนาด 4 ไร่ เนื่องจากมีรถไฟฟ้า 2 สายวิ่งตัดกัน ส่งผลให้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่ขยายตัวสูงสุดโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก แซงหน้าสีลมและเยาวราชที่เคยแพงที่สุด

โดยบริเวณสุขุมวิท-ไทม์สแควร์ ราคารองลงมาคือ 1.85 ล้านบาทต่อตร.ว. (740 ล้านบาทต่อไร่) ในส่วนของพื้นที่สีลมราคาที่ดินอยู่ที่ 1.6 ล้านบาทต่อตร.ว. (640 ล้านบาทต่อไร่) เพราะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเพียงสายเดียว  ส่วนเยาวราช มีราคา 1.2 ล้านบาทต่อตร.ว. (480 ล้านบาทต่อไร่) เพราะยังไม่มีรถไฟฟ้า ในขณะที่ช่วงกลางๆ ของถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ราคา 1.1 ล้านบาทต่อตร.ว. (440 ล้านบาทต่อไร่) ต่ำกว่าแถวไทม์สแคร์ ที่อยู่ห่างกันไม่มากนัก เนื่องจากมีรถไฟฟ้าใต้ดินผ่านเพียงสายเดียว

สำหรับราคาที่ดินต่ำที่สุด ได้แก่ บริเวณถนนเลียบคลอง 13 ลำลูกกา โดยที่ดินขนาด 4 ไร่ มีราคา 2,500 บาทต่อตร.ว. หรือ 1 ล้านบาทต่อไร่ ทั้งนี้ ถ้าเป็นที่ดินแปลงใหญ่ขนาด 16 ไร่ จะเป็นเงิน 2,200 บาท ต่อตร.ว. หรือ 8.8 แสนบาทต่อไร่ และขนาด 36 ไร่ ราคาจะอยู่ที่ 1,100 บาทต่อตร.ว. หรือ 4.4 แสนบาทต่อไร่ เนื่องจากบริเวณนี้ไม่มีโครงการสาธารณูปโภคใดๆ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน รองลงมาคือบริเวณที่ดินตรงข้ามศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ราคา 4,600 บาทต่อตร.ว. หรือ 1.84 ล้านบาทต่อไร่ สำหรับที่ดินขนาด 4 ไร่ ทั้งนี้เพราะบริเวณดังกล่าวมีข้อจำกัดในการก่อสร้าง ไม่อาจพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ ส่วนถนนประชาสำราญ ราคาอยู่ที่ 6,200 บาทต่อตร.ว.หรือ 2.48 ล้านบาทต่อไร่

>>ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าราคาแรง!<<


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 13 กันยายน 2559