ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้าน มีอะไรบ้าง

องค์ประกอบของราคาค่าก่อสร้างบ้านแบบปกติธรรมดาจะประกอบด้วยค่าวัสดุเป็นหลักประมาณ 70% ส่วนที่เหลือประมาณ 30% จะเป็นค่าแรงงาน ส่วนการประเมินราคาค่าก่อสร้างโดยทั่วไปจะประมาณการด้วยค่าตัวเลขงบประมาณต่อพื้นที่ใช้สอย เช่น ต้องการสร้างบ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตร.ม. ค่าก่อสร้างอย่างประมาณ คือ 15,000 บาท/ ตร.ม. ดังนั้นต้องเตรียมงบประมาณไว้ประมาณ 1.8 ล้านบาท เป็นต้น

ทั้งนี้ราคาค่าก่อสร้างของบ้านแต่ละหลังย่อมไม่เท่ากัน ขึ้นกับการกำหนดใช้วัสดุ แม้ว่าจะเป็นบ้านแบบเดียวกันแต่เลือกใช้วัสดุแตกต่างกัน เช่น บ้านหนึ่งเป็นพื้นไม้ปาร์เกต์ อีกบ้านเป็นพื้นไม้มะค่า ต้นทุนก็ไม่เท่ากันแล้ว อย่างหลังจะสูงกว่าเพราะไม้มะค่าแพงกว่าไม้ปาร์เกต์

ตัวอย่างประมาณการค่าก่อสร้าง
* พื้นที่ใช้สอย 325 ตร.ม.
* ระยะเวลาก่อสร้างเมื่อ 4 ปีก่อน
* วัสดุระดับปานกลาง
* เฉลี่ยค่าก่อสร้างประมาณ 15,000 บาท/ ตร.ม.

จากตารางจะเห็นว่าราคางานโครงสร้างจะอยู่ที่ประมาณ 30% ของราคางาน และราคาค่าแรงประมาณ 30% ของค่าวัสดุ (ประมาณ 1 ล้าน/ 3 ล้าน) บางรายการค่าแรงอาจจะสูงกว่าค่าวัสดุ และบางรายการไม่ได้มีค่าแรง เช่น งานไฟฟ้า ซึ่งเป็นการคิดราคาแบบเป็นจุด ค่าแรงจึงรวมอยู่ในค่าวัสดุ (ไม่รวมดวงโคม)

ดังนั้นเรื่องราคาค่าก่อสร้างจึงเป็นเรื่องซับซ้อนพอสมควรตารางราคาเป็นกรอบสำหรับการทำสัญญา เพราะเมื่อก่อสร้างจริงมักจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าของบ้านอยู่เสมอ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ในปัจจุบันจึงทำการสร้างบ้านจนเสร็จก่อนขาย ก็เพื่อตัดปัญหาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขณะทำงาน ซึ่งจะทำให้งานล่าช้าและเกิดค่าใช้จ่ายมาก

หวังว่าเรื่องการทำราคาค่าก่อสร้างในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านบ้างครับ

ลำดับที่        รายการ      ค่าวัสดุ (บาท)     ค่าแรง (บาท)  รวม (บาท)    หมายเหตุ
    A  งานโครงสร้างทั่วไป        1,102,910       351,350   1,454,260      29.62%
    B  งานโครงหลังคาและหลังคา        314,700       188,000   502,700      10.24%
    C  งานฝ้าเพดาน        139,600       33,000   172,600      3.52%
    D  งานผนัง-ผิวหนัง        198,840       146,820   345,660      7.04%
    E  งานผิวพื้น        194,150       93,550   287,700      5.86%
    F  งานบันได        84,000       19,000   103,000      2.10%
    G  งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์        318,700       12,000   330,700      6.74%
    H  งานทาสี        218,650       79,950   298,600      6.08%
    I  งานเบ็ดเตล็ด        72,500       30,000   102,500      2.09%
    J  งานประปา-สุขาภิบาล        216,150       76,450   292,600      5.96%
    K  งานระบบไฟฟ้า-ติดตั้งดวงโคม        201,000       0   201,000      4.09%
  รวม   A-K        3,061,200       1,030,120   4,091,320      83.34%
    L   ค่าดำเนินการและกำไร (20%)   817,680      16.66%
    M   รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน   4,909,000      100%

>>สร้างบ้าน ต้องเว้นระยะห่างจากบ้านหลังอื่นเท่าไหร่<<

ซึ่งบริษัทรับสร้างบ้านก็มีหลากหลายบริษัทที่ค่อยให้บริการ อาทิเช่น ซีคอน โฮม ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2504 ซึ่งถือได้ว่า บริษ้ท ซีคอน โฮม เป็นบริษัทรับสร้างบ้าน ที่บุกเบิกธุรกิจก่อสร้าง และพัฒนาธุรกิจก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน


ที่มา : Home Buyers'Guide ฉบับที่ 278 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 02 กันยายน 2559