ก่อสร้าง-ต่อเติมไม่ขออนุญาต จ่ายค่าปรับ แถมถูกรื้อ

ตามปกติเมื่อต้องการสร้างบ้าน อาคารต่างๆ รวมถึงการต่อเติมซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว จำเป็นต้องขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารจากส่วนปกครองท้องถิ่นเสียก่อน แต่ในการยื่นเรื่องขออนุญาตินั้น หลายคนมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน จึงไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตเสียก่อน หารู้ไม่ว่า หากมีการตรวจพบภายหลังต้องจ่ายค่าปรับ แถมถูกสั่งรื้ออีกด้วย

เป็นเพราะปัญหาที่มักจะพบกันบ่อยๆในการยื่นขออนุญาตคือ ใช้เวลาในการดำเนินการนาน แม้จะมีการกำหนดไว้ว่าต้องพิจารณาเรื่องให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันก็ตาม หรือแบบก่อสร้างที่ยื่นขออนุญาตไม่ผ่าน ไม่ถูกต้องตามกฏหมายกำหนดจึงเลี่ยงจะไม่ขออนุญาตเสีย

โทษของการก่อสร้างโดยไม่ขออนุญาตนั้นอาจร้ายแรงถึงขั้นจำคุก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายค่าปรับมากกว่า ซึ่งค่าปรับก็ไม่ใช่น้อยๆ เพราะปรับตั้งแต่วันที่ก่อสร้างจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนอีกเรื่องเมื่อเจ้าพนักงานมาตรวจสอบและแจ้งให้หยุดและรื้อถอน เมื่อครบกำหนด 60 วัน หากไม่มีการหยุดก่อสร้าง และดำเนินการรื้อถอนก็มีโทษจำคุกและปรับจนกว่าจะแก้ไขให้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน ซึ่งการก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาติจึงมีความผิดถึง 2 อย่างดำเนินไปพร้อมๆกัน

การไม่ขออนุญาตจะถูกปรับเป็นรายวันและหยุดในวันที่อัยการยื่นฟ้อง ซึ่งบางคดีใช้เวลานานถึง 3 ปีทีเดียว สูญเงินไปหลายแสนบาท ส่วนการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจะถูกปรับตั้งแต่วันครบกำหนดเวลาเรื่อยไปจนกว่าจะแก้ไขเรียบร้อย แม้ศาลจะพิพากษาแล้วแต่ถ้ายังไม่แก้ไขก็ต้องจ่ายค่าปรับต่อไปอีก

หากดำเนินการก่อสร้างไปแล้วจะแก้ไขอย่างไรดี ? หากเป็นการปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ทำแบบก่อสร้างไปยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง ในกรณีต่อเติมอาคารหากสามารถขออนุญาตได้ก็ดำเนินการเหมือนกัน คือทำแบบก่อสร้างยื่นเรื่องแก่เจ้าพนักงาน แต่หากที่ดินเหลือแนวร่นจากแนวเขตที่ดินไม่ถึง 2 เมตร ไม่ว่ายังไงก็ไม่ได้ คงเหลือทางเลือกเดียวคือต้องรื้อถอน ดังนั้น ก่อนจะก่อสร้างหรือต่อเติม ยอมยุ่งยากกับการขออนุญาต เสียเวลาทำแบบก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า จะได้ไม่ต้องมาพบกับปัญหาที่จะตามมา และเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์


>>ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้าน มีอะไรบ้าง<<

Editor by Home.co.th


ที่มา : Home Buyers’ Guide ธันวาคม 2557

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 06 กันยายน 2559