ทำเลเพชรบูรณ์ โครงการทั้งหมด 5 โครงการ

จังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบน มีเนื้อที่ประมาณ 12,668 ตร.กม. ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วย เนินเขา ป่า และที่ราบเป็นตอนๆ สลับกันไป ที่มาของชื่อแรกเริ่มมาจากคำว่า "เพชบุระ" ตามที่ปรากฏในจารึกลานทองคำ วัดมหาธาตุ ซึ่งหมายถึง เมืองแห่งพืชพรรณธัญญาหาร ต่อมาในระยะหลังได้เพื้ยนหรือเปลี่ยนชื่อเป็น "เพ็ชร์บูรณ์" และ "เพชรบูรณ์" ในปัจจุบัน ซึ่งมีความหมายใหม่ว่า เมืองที่อุดมด้วยเพชร และยังได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดด้วย คำขวัญประจำจังหวัด คือ เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง สถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เขาค้อ ภูทับเบิก ฯลฯ

โครงการแนะนำ

แอทโฮม เพชรบูรณ์

เปิดเฟสใหม่(หลังบ้านไม่ติดกับใคร) หลังจากตัวชั้นเดียวได้รับการตอบรับดีมาก เฟสใหม่นี้มาพร้อม กับความเต็มรูปเเบบของบ้านครบฟังชั่น

เดอะ คอทส์โวลด์ เขาค้อ

กลิ่นอายชนบทของประเทศอังกฤษ รวมถึงลักษณะภูมิประเทศแบบเนินเขาสูงต่ำไม่เท่ากันของโครงการ ที่มีความคล้ายคลึงกับบริเวณคอทส์โวลด์

เดอะ คาสเทล เขาค้อ

คอนโดมิเนียมที่สูงเพียง 4 ชั้น ทำให้กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างลงตัว อิ่มเอมกับบรรยากาศแบบเต็มๆ ด้วยวิวห้องถึง 3 วิว

โครงการในเพชรบูรณ์