ทำเลสุรินทร์ โครงการทั้งหมด 11 โครงการ

จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 15 และ 16 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 103 และ 105 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 8,124 ตร.กม. เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงช้าง การทอผ้าไหม และการปลูกข้าวหอมมะลิ คำขวัญประจำจังหวัด คือ สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ปราสาทศีขรภูมิ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ เป็นต้น

โครงการในสุรินทร์

สถานที่สำคัญในย่านนี้