ทำเลสมุทรปราการ โครงการทั้งหมด 9 โครงการ

จังหวัดหนึ่งในภาคกลาง และเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ มีเนื้อที่ประมาณ 8,607 ตร.กม. มีอาณาเขตโดยรอบติดต่อกับ กรุงเทพฯ จ.ฉะเชิงเทรา อ่าวไทย ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางซีกตะวันตกของจังหวัด คำขวัญประจำจังหวัด คือ ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม งามล้ำโพธิ์ทะเล มนต์เสน่ห์สุวรรณภูมิ สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เมืองโบราณ ฟาร์มจระเข้

โครงการในสมุทรปราการ

บทความรีวิว

ภาพบรรยากาศวันงานเปิดตัวโครงการใหม่ “The Extenso บางปลา”

ภาพบรรยากาศวันงานเปิดตัวโครงการใหม่ “The Extenso บางปลา”

ภาพบรรยากาศวันงานเปิดตัวโครงการใหม่ “The Extenso บางปลา”

ภาพบรรยากาศวันงานเปิดตัวโครงการใหม่ “The Extenso บางปลา”

สถานที่สำคัญในย่านนี้