ทำเลสตูล โครงการทั้งหมด 1 โครงการ

จังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศทางฝั่งทะเลอันดามัน มีเนื้อที่ประมาณ 2,478.977 ตร.กม. ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 973 กม. เป็นจังหวัดที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน มีเพียงลำน้ำสั้นๆ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คำว่า สตูล มาจากภาษามลายูเกดะห์ แปลว่า กระท้อน คำขวัญประจำจังหวัด คือ สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ สถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ถ้ำเลสเตโกดอน สันหลังมังกร (ทะเลแหวก) ฯลฯ

โครงการในสตูล แสดงแผนที่