ทำเลกำแพงเพชร โครงการทั้งหมด 4 โครงการ

จังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ มีเนื้อที่ประมาณ 8,607 ตร.กม. ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 362 กม. มีอาณาเขตโดยรอบติดต่อกับ จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ คำขวัญประจำจังหวัด คือ กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก สถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม

โครงการในกำแพงเพชร