ทำเล เมืองปทุมธานี

เมืองปทุมธานี รังสิต ปทุมธานี

ที่อยู่อาศัยเมืองปทุมธานีเกือบทั้งหมดเป็นบ้านจัดสรรมีทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ทำเลบ้านบ้านจัดสรรย่านปทุมธานีสำคัญๆเช่น บ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ถนน307 บ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ถนน306 บ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ถนน345 ซึ่งบ้างก็เป็นโครงการติดถนนใหญ่และที่อยู่ในซอย เช่น บ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ในซอยเทศบาล1 ทาวน์เฮ้าส์ในซอยวัดไพร่ฟ้า ทาวน์เฮ้าส์ในซอยสวนผัก เป็นต้น ราคาบ้านจัดสรรเมืองปทุมฯอยู่ในระดับกลางๆ

โครงการแนะนำ

อารีรมย์ รังสิต-บางพูด

อารีรมย์ รังสิต-บางพูด

สุนทรียภาพ แห่งความสะดวกและความเป็นส่วนตัว โครงการที่ตอบโจทย์ทุกความสะดวกและความเป็นส่วนตัว

โครงการทั้งหมด 28 รายการ