ทำเล คลองหลวง

เมืองปทุมธานี รังสิต ปทุมธานี

ที่อยู่อาศัยย่านคลองหลวงมีทั้งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งบ้านเดี่ยวหรือบ้านเดี่ยวชั่นเดียว ทาวน์เฮ้าส์ย่านคลองหลวงเน้นขายให้กับคนทำงานในย่านนี้ทั้งที่เป็นบุคคลากรในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ขณะที่คอนโดมิเนียมย่านคลองหลวงส่วนใหญ่ขายให้นักศึกษา หรือคอนโดใกล้มหาวิทยาลัยที่ขายให้กับนักลงทุน ราคาบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์รวมถึงคอนโดย่านคลองหลวงราคาค่อนข้างถูก

โครงการแนะนำ

อารีรมย์ รังสิต-บางพูด

อารีรมย์ รังสิต-บางพูด

สุนทรียภาพ แห่งความสะดวกและความเป็นส่วนตัว โครงการที่ตอบโจทย์ทุกความสะดวกและความเป็นส่วนตัว

โครงการทั้งหมด 5 รายการ