ทำเล กาญจนาภิเษก

เจริญนคร คลองสาน กัลปพฤกษ์

บ้านจัดสรรย่านถนนกาญจนาภิเษกมีทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ทำเลบ้านเดี่ยวย่านกาญจาภิเษกมีทั้งโครงการติดถนนใหญและบ้านเดี่ยวในซอยกาญจนาภิเษก บ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ย่านกาญจนาภิเษกมีทั้งราคาปานกลางจนถึงราคาสุงเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ติดถนนใหญ่

โครงการทั้งหมด 0 รายการ