ทำเล สรงประภา

วิภาวดี ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ ติวานนท์

ถนนสรงประภาอยู่ในพื้นที่เขตดอนเมือง เริ่มจากวัดดอนเมืองไปจนถึงคลองประปาที่ข้ามไป(แยกศรีสมาน)จะเป็นถนนประชาชื่น-ปากเกร็ดแล้ว ซึ่งทำหน้าที่เป็นถนนเส้นหลักก่อจะตัดเข้าถนนสายย่อยอีกมากมาย โดยกึ่งหนึ่้งเป็นพื้นที่ติดกับกรมการสื่อสารทหาร และที่เหลือเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีทั้งหมูบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม และสถานศึกษา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

โครงการแนะนำ

โครงการทั้งหมด 13 รายการ