ทำเล ฉลองกรุง

ร่มเกล้า ลาดกระบัง สุวินทวงศ์

ถนนฉลองกรุง แยกจากถนนสุวินทวงศ์ ไปทางตะวันออก ผ่านถนนมอเตอร์เวย์ ทางรถไฟสายตะวันออก และส้ินสุดบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ดินส่วนใหญ่ถูกใช้ในเชิงอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกกรรมลาดกระบัง โรงงาน คลังสินค้า ส่วนโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบที่ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์

โครงการแนะนำ

โครงการทั้งหมด 6 รายการ