ทำเล ประชาราษฎร์

รัชดา ประชาชื่น วงศ์สว่าง พระราม 7

มีระยะทางเริ่มต้นจากแยกติวานนท์ ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนติวานนท์และถนนนครอินทร์กับถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตัดกับถนนพิบูลสงคราม (แยกศรีพรสวรรค์) และไปสิ้นสุดที่วงเวียนหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรี

โครงการทั้งหมด 3 รายการ