ทำเล พหลโยธิน

พหลโยธิน รามอินทรา วัชรพล สายไหม

ทำเลที่มีศักยภาพสูง อยู่ในแนวเส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนพหลโยธินช่วงนี้ถือเป็นย่านการค้าเพราะเป็นที่ตั้งของตลาดสดเก่าแก่ โมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ ตลอดจนอาคารพาณิชย์ริมถนน เนื่องจากเป็นทำเลในแนวรถไฟฟ้า ดังนั้น ที่ว่างริมถนนหรือในซอยที่ไม่ไกลจากจุดที่ตั้งสถานีจึงถูกจับจองเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเป็นส่วนใหญ่

โครงการแนะนำ

เศรษฐสิริ พหล-วัชรพล

เศรษฐสิริ พหล-วัชรพล

สะท้อนความภาคภูมิในแบบตะวันออก ถ่ายทอดวิธีคิดที่แตกต่างลงในทุกรายละเอียด เพื่อตอบรับวิถีชีวิต

โครงการทั้งหมด 6 รายการ