ทำเล พุทธมณฑล สาย 1

จรัญสนิทวงศ์ ปิ่นเกล้า เพชรเกษม

ถนนพุทธมณฑลสาย 1 เร่ิมจากถนนนเพชรเกษมขึ้นไปทางเหนือสิ้นสุดที่ทางถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ที่อยู่อาศัยย่านพุทธมณฑลสาย1ส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรร โดยบ้านจัดสรรย่านพุทธมณฑลสาย1ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยวย่านพุทธณฑลสาย1 มักเป็นบ้านหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยเยอะ

โครงการทั้งหมด 7 รายการ