ทำเลแพร่ โครงการทั้งหมด 2 โครงการ

จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน มีเนื้อที่ประมาณ 6,538 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา โดยมีทิวเขาล้อมรอบ และมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำยม คำขวัญประจำจังหวัด คือ หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม สถานที่ท่องเที่ยว เช่น คุ้มวงศ์บุรี วัดพระธาตุช่อแฮ แก่งเสือเต้น เป็นต้น

โครงการในแพร่ แสดงแผนที่