ทำเลเลย โครงการทั้งหมด 1 โครงการ

จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 520 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 11,424 ตร.กม. มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าหนาวที่สุดของประเทศ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 26.1 องศาเซลเซียส เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกด้วย คำขวัญประจำจังหวัด คือ เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง วัดพระธาตุศรีสองรัก เชียงคาน เป็นต้น

โครงการในเลย