ทำเลสกลนคร โครงการทั้งหมด 5 โครงการ

หรืออีกชื่อหนึ่งคือ "เมืองหนองหานหลวง" เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเนื้อที่ประมาณ 9,605 ตร.กม. ชื่อจังหวัดมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตรวมกัน หมายถึง นครแห่งนครทั้งมวล จ.สกลนคร ถือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์กลางทางการศึกษา อันเป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษาขนาดใหญ่ในกลุ่มจังหวัดสนุก ซึ่งประกอบด้วย จ.สกลนคร จ.นครพนม และ จ.มุกดาหาร คำขวัญประจำจังหวัด คือ พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม สถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดพระธาตุเชิงชุม พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ทะเลสาบหนองหาน เป็นต้น

โครงการในสกลนคร