ทำเลตรัง โครงการทั้งหมด 15 โครงการ

จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 4,917 ตร.กม. ตั้งอยู่ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช อาณาเขตโดยรอบอยู่ติดกับ จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.สตูล และ จ.กระบี่ คำขวัญประจำจังหวัด คือ เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา สถานที่ท่องเที่ยว เช่น เกาะกระดาน เกาะรอก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นต้น

โครงการในตรัง

สถานที่สำคัญในย่านนี้