รู้มั้ย! MLR, MOR, MRR คืออะไร

        สำหรับมือใหม่ (หัด) กู้ซื้อบ้าน มาทำความรู้จักกับ “อัตราดอกเบี้ยเงินกู้” ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการให้กู้ โดยที่ผู้ให้กู้ (หมายถึงสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ Non-bank) จะเรียกเก็บจากผู้กู้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในลักษณะร้อยละต่อปี และมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ แต่ที่พบเห็นบ่อยๆ ได้แก่ดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate)

       ดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ จะไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน โดยคงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี เป็นต้น

       ส่วนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะประกาศออกมาเป็นคราวๆ ไป อาทิ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เช่น MLR, MOR, MRR

        แล้ว MLR, MOR, MRR นั้นคืออะไร

         MLR, MOR, MRR คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากลูกค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกเบี้ยลอยตัว ดังนี้ 
        - MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
        - MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี
        - MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อที่อยู่อาศัย
        ทั้งนี้สถาบันการเงินอาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บสำหรับสินเชื่อประเภทต่างๆ โดยบวกอัตราเพิ่มหรือลดเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังกล่าว เช่น MLR+0.5% หรือ MRR-1.25% เป็นต้น

         รู้อย่างนี้แล้วก็เตรียมตัวเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินได้อย่างเข้าใจแล้วน้า...

เรียบเรียงโดย....orawan@home.co.th

ติดตามข่าวสารอสังหาฯและข่าวดังในกระแส www.home.co.th/hometips/news

ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯ www.home.co.th และ www.facebook.com/Homebuyersfanpage

หรือชมวิดีโออื่นๆ คลิกที่นี่  www.home.co.th/tv  , www.youtube.com/tvhomebuyer


ที่มา : โฮมบายเออร์ไกด์

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01 กรกฎาคม 2562