ประกาศแนวเวนคืนที่ดินเมืองอุดรธานี

        กรมทางหลวงชนบทกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงชนบทตามแนวถนนสาย ก 7 ถนนสาย ง 8 และถนนสาย จ ตามโครงการผังเมืองรวม เมืองอุดรธานีและถนนต่อเชื่อม

        เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดำบลบ้านจั่น ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองบัว และตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2562 เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทตามโครงการผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีและถนนต่อเชื่อม โดยมีกำหนดให้ใช้บังคับ 4 ปี
        ทั้งนี้การออกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจ และเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


เรียบเรียงโดย : Orawan@home.co.th

ติดตามข่าวสารอสังหาฯและข่าวดังในกระแส www.home.co.th/hometips/news

ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯ www.home.co.th และ www.facebook.com/Homebuyersfanpage

หรือชมวิดีโออื่นๆ คลิกที่นี่  www.home.co.th/tv  , www.youtube.com/tvhomebuyer


ที่มา : โฮมบายเออร์ไกด์

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2562