ธอส.เปิดยื่นกู้ "บ้านล้านหลัง" ล็อตแรกถึง 29 มี.ค.นี้

        ธอส.เปิดให้ผู้จองสิทธิ "สินเชื่อบ้านล้านหลังกับ ธอส." ในกลุ่ม 59,000 ล้านบาทแรก จากยอดจองสิทธิสินเชื่อทั่วประเทศ 127,000 ล้านบาท ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 มีนาคมนี้ 
        ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธนาคารได้เปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังกับ ธอส. ในกลุ่มวงเงิน 59,000 ล้านบาทแรก จากผู้จองสิทธิสินเชื่อทั่วประเทศทั้งหมด 127,000 ล้านบาท ติดต่อธนาคารเพื่อยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมถึงวันที่ 29 มีนาคมนี้ ส่วนผู้จองสิทธิส่วนที่เหลือกำหนดให้ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

บ้านล้านหลัง 1       

        ทั้งนี้ผู้ยื่นกู้จะต้องนำรหัสจองสิทธิที่ได้รับทาง SMS มายืนยัน พร้อมหลักฐานสำคัญมายื่นกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประกอบด้วยเอกสารแสดงตัวตน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) เอกสารแสดงรายได้ อาทิ ถ้าเป็นพนักงานประจำ ต้องมีใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง แต่ถ้าประกอบอาชีพอิสระจะต้องแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ รูปถ่ายกิจการ เป็นต้น

บ้านล้านหลัง 2       

        และเอกสารแสดงหลักประกันหรือที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ อาทิ สัญญาจะซื้อจะขายราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านเองจะต้องแสดงใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบแปลน ใบประมาณการปลูกสร้าง และสัญญาว่าจ้างก่อสร้างราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น 
        "โครงการบ้านล้านหลังกับ ธอส.ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนที่ต้องการซื้อบ้านมายื่นขอสินเชื่อเกินวงเงินที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือนที่ได้มาลงชื่อจองสิทธิสินเชื่อรวมกันสูงถึง 113,000 ล้านบาท และเชื่อว่าลูกค้าที่จองสิทธิสินเชื่อจะทยอยเข้ามาขอรับคำปรึกษาและยื่นกู้จริงจนครบกรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน" ฉัตรชัยกล่าว

ติดตามข่าวสารอสังหาฯและข่าวดังในกระแส www.home.co.th/hometips/news

ติดตามข้อมูลโครงการและความเคลื่อนไหวด้านอสังหาฯ www.home.co.th และ www.facebook.com/Homebuyersfanpage

หรือชมวิดีโออื่นๆ คลิกที่นี่  www.home.co.th/tv  , www.youtube.com/tvhomebuyer

คำแนะนำ,ซื้อบ้าน,ซื้อคอนโด,ข่าวบริษัทอสังหาฯ,ข่าวอสังหาฯทั่วไป,ข่าวดังในกระแส

>>คอนโดใกล้รถไฟฟ้า>>บ้านใกล้รถไฟฟ้า>>Blogger home.co.th


ที่มา : Home Buyers Guide

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 09 มกราคม 2562