ห้ามหยุด-จอดรถซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

    ปัญหารถติดในกรุงเทพ ถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ยังไมมีรัฐบาลชุดไหนแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จ และยิ่งถนนเส้นไหนมีการปิดถนนก่อสร้างรถไฟฟ้า รถยิ่งติดเพิ่มขึ้่นเป็นหลายเท่า  สาเหตุหนึ่งมาจากปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น มีการจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทําให้การจราจรไม่คล่องตัว 

    ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ล่าสุด (วันที่ 21 เมษายน 2560)ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา    ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ห้ามหยุดหรือจอดรถในถนนและซอย พ.ศ. 2560  นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยห้ามจอดรถตลอดเวลาในถนนและซอย ดังต่อไปนี้
    ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนี ถึงซอยชัยพฤกษ์ 18 ทั้งสองฝั่ง
    ถนนพญาไท ตั้งแต่ซอยจุฬา 12 ตัดถนนพญาไท ถึงแยกสามย่านทั้งสองฝั่ง
    ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 19 ถึงซอยพัฒนาการ 35 ทั้งสองฝั่ง
    ซอยลาดพร้าว 35 ทั้งสองฝั่ง
    ซอยลาดพร้าว 41แยก 7 ทั้งสองฝั่ง

    นอกจากนี้ยังห้ามจอดรถ ตั้งแต่เวลา 05.00 นาฬิกา ถึงเวลา 22.00 นาฬิกา ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้
    1.ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 1 ถึงซอยพัฒนาการ 19 ทั้งสองฝั่ง
    2.ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 35 ถึงซอยพัฒนาการ 49 ทั้งสองฝั่ง

    ห้ามหยุดหรือจอดรถ ในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ดังต่อไปนี้
    1.ตั้งแต่ปากซอยด้านถนนสุขุมวิทเข้าไประยะทาง 50 เมตร ทั้งสองฝั่ง ห้ามหยุดหรือจอดรถตลอดเวลา 
    2.ตั้งแต่ระยะ 50 เมตร เข้าไปถึงระยะทาง 200 เมตรทั้งสองฝั่ง ยกเว้นป้ายหยุดรถโดยสารประจําทาง ห้ามจอดรถตั้งแต่เวลา 06.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา 21.00 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ
    3.ตั้งแต่ระยะทาง 200 เมตร เป็นต้นไป ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00นาฬิกาถึงเวลา 09.00 นาฬิกา และเวลา 16.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ

    ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7 ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00นาฬิกาถึงเวลา 18.00 นาฬิกา 
    ถนนตรีเพชร ตั้งแต่แยกพาหุรัด ถึงแยกเฉลิมกรุง ฝั่งทิศตะวันตก ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา และเวลา 18.00นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น

    ซอยฉลองกรุง 29 ห้ามจอดรถ ดังต่อไปนี้
    1.ฝั่งทิศเหนือ (จากปากซอยเข้าไปด้านขวามือ) ห้ามจอดรถทุกชนิด ตลอดเวลา
    2.ฝั่งทิศใต้ (จากปากซอยเข้าไปด้านซ้ายมือ) ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา และเวลา 16.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา

คลิกอ่านข่าวอื่นๆ ที่นี่

ที่มา : Home Buyers' Guide

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21 เมษายน 2560