เตรียมใช้ระบบตั๋วร่วม “บัตรแมงมุม” มิ.ย.60 นี้

    

จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System)  ในชื่อ “บัตรแมงมุม” เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบให้กับประชาชน ด้วยบัตรเพียงใบเดียวนั้น  ล่าสุดได้จัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) ในภาคขนส่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน 4 สาย ประกอบด้วย ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงิน) ระบบรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้า สายสีม่วง) ระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์) และระบบรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สายที่ 1 และ สายที่ 2 (รถไฟฟ้า สายสีเขียว) เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารให้สามารถรองรับการใช้ระบบตั๋วร่วม และเจรจากับผู้ประกอบระบบขนส่งรายใหม่ ให้มีการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าโดยสารตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วมเพื่อรองรับการใช้งาน “บัตรแมงมุม” เมื่อเปิดให้บริการ เช่น ระบบรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ รถโดยสารประจำทาง ระบบทางพิเศษ เป็นต้น รวมทั้งอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการนอกภาคขนส่ง เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ เพื่อจัดเตรียมระบบฯ ให้สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับระบบตั๋วร่วมต่อไป

กกกกกกก


ทั้งนี้ สนข. ได้กำหนดแผนงานเพื่อให้ระบบตั๋วร่วมสามารถใช้เดินทางในระบบรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. และระบบรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในเดือนมิถุนายน 2560  และให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมกับระบบทางพิเศษ และระบบเรือโดยสาร ในเดือนธันวาคม 2560

ขณะเดียวกัน ระบบตั๋วร่วมยังออกแบบให้รองรับกับระบบการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ของรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดแผนบูรณาการเข้ากับระบบจ่ายเงินสวัสดิการภาครัฐสำหรับพื้นที่ กทม. และปริมณฑล  ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในเดือนตุลาคม 2560

นอกจากนี้ ระบบรถไฟฟ้าสายใหม่ๆที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ ก็จะสามารถใช้ระบบตั๋วร่วมในการเดินทางในรถไฟฟ้าสายต่างๆเหล่านั้นได้ด้วย ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมต่อทุกรูปแบบ ด้วย “บัตรแมงมุม” เพียงใบเดียวเท่านั้นติดตามข่าวรถไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ที่ >> https://www.home.co.th/hometips/list/96

ที่มา : นิตยสารบ้านพร้อมอยู่

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23 มีนาคม 2560