รถไฟฟ้าสีแดง บางซื่อ-รังสิต ได้ใช้ปี 62

ย้อนไปวันลงเสาเข็มแรกของโครงการนี้เริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงมาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556 ใช้เวลา 4 ปี แบ่งการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเป็น 2 ช่วงคือ บางซื่อ-รังสิต และรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวม 36.3 กิโลเมตร โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ รฟท.

ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ขณะนี้ผู้รับเหมากำลังเร่งก่อสร้างช่วง บางซื่อ-รังสิต ก่อนระยะทาง 26 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 แต่จะเปิดให้บริการในปี 2562 เนื่องจากงานระบบรถไฟฟ้าล่าช้าและติดปัญหาเวนคืนที่ดิน รถไฟฟ้าสายสีแดงสายนี้เปิดให้บริการ 10 สถานีด้วยกัน

ส่วนช่วงที่เหลืออีก 10 กิโลเมตร ระหว่างสถานีรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตอนนี้ยังไม่เริ่มก่อสร้างมีแผนเปิดให้บริการปลายปี 2561 เช่นกัน มีสถานีเพิ่มอีก 5 สถานีคลองหนึ่ง สถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถานีเชียงราก และสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตที่มา : Home Buyers'Guide ฉบับที่ 279 มีนาคม 59

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16 มีนาคม 2559