สั่งรถไฟเร่งแผนที่ดิน หลายแปลงมีลุ้นประมูล-ต่อสัญญารอบใหม่

แหล่งข่าวระดับสูงจากการรถไฟแห่งประเทศ ไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าตามที่กระทรวงคมนาคม
ได้สั่งให้ร.ฟ.ท.เร่งดำเนินการตามแผนการจัดหาประโยชน์จากที่ดินและทรัพย์สินเพื่อให้ร.ฟ.ท.มีรายได้จากการ
บริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยรายได้จาก 4 ส่วนคือ การบริหารจัดการสัญญาเช่าที่มีอยู่แล้ว
ในปัจจุบันทั้งที่ดินมูลค่าต่อปี 1.6 พันล้านบาท อาคารต่อปี 110 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1.7 พันล้านบาท ส่วนการ
จัดทำโครงการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2556-2557 มีพื้นที่ที่สามารถดำเนินการให้มีการลงนามสัญญาเช่า
และชำระเงินได้ภายในปีงบประมาณ 2556-2557 จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ สถานีอุดรธานี พื้นที่ 23 ไร่ ให้
ผลตอบแทน 69 ล้านบาท สถานีควนเนียง พื้นที่ 6 ไร่ ผลตอบแทน 6 ล้านบาท สถานีชุมทางหาดใหญ่ พื้นที่ 678
ตร.ม. ผลตอบแทน 7 ล้านบาท สถานีอุดรธานีนาทา พื้นที่ 6 ไร่ ผลตอบแทน 7 ล้านบาท สถานีบ้านพะโล พื้นที่ 10
ไร่ ผลตอบแทน 19 ล้านบาท สถานีท่าชนะ พื้นที่ 4 ไร่ ผลตอบแทน 8 ล้านบาท และสถานีบางซื่อ-คลองตัน พื้นที่
5 ไร่ ผลตอบแทน 157 ล้านบาท รวมผลตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 158 ล้านบาท

สำหรับแผนหารายได้จากการต่อสัญญาโครงการต่างๆที่จะสิ้นสุดสัญญาภายใน 5-10 ปี ซึ่งร.ฟ.ท.จะจ้างที่
ปรึกษาดำเนินการประเมินราคาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมในการต่อสัญญาต่อไป ที่น่าสนใจพบว่ามี
ผู้ประกอบการรายสำคัญยังเป็นลูกค้าของร.ฟ.ท.อย่างต่อเนื่องดังนี้คือ ไปรษณีย์ไทยพื้นที่ 3 ไร่ที่สถานีกรุงเทพฯ
(หัวลำโพง) บริษัทส่งเสริมการตลาด จำกัด สถานีสุไหงโก-ลก พื้นที่ 23 ไร่ ค่าเช่า 1.3 ล้านบาท บริษัทปตท.จำกัด
(มหาชน) สถานีนิคมรถไฟกม.11 พื้นที่ 22 ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาค่าเช่า บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
สนามกอล์ฟ สถานีหัวหิน พื้นที่ 500 ไร่ ค่าเช่าต่อปีกว่า 4 แสนล้านบาท บริษัทเซ็นทรัลหัวหินบีช รีสอร์ท จำกัด
สถานีหัวหิน พื้นที่ 71 ไร่ ค่าเช่า 6.8 ล้านบาท องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สถานีย่านพหลโยธิน พื้นที่ 39 ไร่ ค่าเช่า
53 ล้านบาท และบริษัทโกลเด้น แอสเซ็ท จำกัด(โรงแรมทวินทาวเวอร์) กรุงเทพฯ พื้นที่ 6 ไร่ ค่าเช่า 3.2 ล้านบาท

นอกจากนั้นร.ฟ.ท.ยังให้มีการแสวงหารายได้จากพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงประกอบด้วยพื้นที่ที่มีความพร้อม
และได้ทำการศึกษาตามพ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2535 แล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการคือ สถานีมักกะสัน พื้นที่ 497 ไร่
ผลตอบแทน 6.5 หมื่นล้านบาท คาดรับรายได้ปีละ 1.9 พันล้านบาท สถานีแม่น้ำ อายุสัญญา 30 ปี พื้นที่ 277 ไร่
ผลตอบแทน 3.3 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ต่อปี 979 ล้านบาท สถานีกม.11 พื้นที่ 359 ไร่ ผลตอบแทน
รวม 1.9 หมื่นล้านบาท รับรู้รายได้ต่อปี 559 ล้านบาท และสถานีกรุงเทพฯ พื้นที่ 121 ไร่ ผลตอบแทนรวม 2.6
หมื่นล้านบาท รับรู้รายได้ต่อปี 764 ล้านบาท รวมผลตอบแทนทั้งหมด 1.5 แสนล้านบาท รวมการรับรู้รายได้ต่อปี
4.2 พันล้านบาท

พื้นที่การพัฒนาตามเส้นทางโครงข่ายรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบาง
ซื่อตลิ่งชัน-ศาลายา จำนวน 8 แปลง ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้แก่ สถานีศาลายา พื้นที่ 16.18 ไร่ สถานีศาลาธรรมสพน์ พื้นที่ 7.17 ไร่ ป้ายหยุดรถ
พุทธมณฑลสาย 2 พื้นที่ 3.94 ไร่ สถานีฉิมพลี พื้นที่ 4.13 ไร่ สถานีหลักสี่ พื้นที่ 7.75 ไร่ ที่หยุดรถหลักหก พื้นที่
19.25 ไร่ ป้ายหยุดรถคลองรังสิต พื้นที่ 8.75 ไร่ และสถานีเชียงราก พื้นที่ 23.75 ไร่

ในขณะที่พื้นที่ที่มีศักยภาพ ที่ไม่กระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงที่สามารถนำมาพัฒนาได้จำนวน 12
โครงการ ซึ่งร.ฟ.ท.เร่งดำเนินการศึกษา ได้แก่ ย่านพหลโยธิน พื้นที่ 22.97 ไร่ สถานีมักกะสัน (โรงภาพยนตร์
OA) 6.01 ไร่ พื้นที่บางซื่อ-คลองตัน(ริมถนนเทิดพระเกียรติ) 4.50 ไร่ สถานีอรัญประเทศคลองลึก 300 ไร่ สถานี
มหาชัย 16.09 ไร่ สถานีกาญจนบุรี 89 ไร่ สถานีชุมทางหาดใหญ่ 16.88 ไร่ สถานีท่านุ่น 350 ไร่ สถานี
อุบลราชธานี 30 ไร่ สถานีชุมทางบัวใหญ่ 5 ไร่ ที่หยุดรถตลาดหนองคาย(สถานีหนองคายเก่า) 30 ไร่ และสถานี
ชุมทางทุ่งสง 5 ไร่

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2556