ซื้อคอนโดฯ หลังแรกอย่าลืมใช้สิทธิยกเว้นภาษี

หากจำกันได้เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วมีมาตรการด้านภาษีออกมาตัวหนึ่ง นั่นคือ “มาตรการภาษีบ้านหลังแรก” โดยกรมสรรพากร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุด ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ประกอบดังนี้

- ต้องเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ และต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2554-31 ธันวาคม 2555

- ผู้ซื้อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ครั้งแรกในการซื้อที่อยู่อาศัย และมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

- ใช้สิทธิยกเว้นภีภายใน 5 ปี นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนโอนเป็นเวลาต่อเนื่อง 5 ปี เป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปี ตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุด 10% ของราคาที่ซื้อ แต่รวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาท

- เมื่อคำนวณภาษีตามปกติแล้วได้จำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายเท่าไหร่ ก็ให้นำสิทธิยกเว้นภาษีนี้ไปหักออกจากภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายในแต่ละปีได้ทันที

สิทธิยกเว้นภาษีต่อปีภาษี = (ค่าซื้อไม่เกิน 5,000,000X10%)
5 ปี  

ตัวอย่าง ซื้อคอนโดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ราคา 5,000,000 บาท โอนกรรมสิทธิ์ในเดือนพฤศจิกายน 2555 สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ภายใน 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2555-2559 เป็นจำนวนเท่าๆ กันคือ 100,000 บาทต่อปี เมื่อรวมแล้วจึงเท่ากับ 500,000 บาท

เกี่ยวกับมาตรการภาษีนี้มีบางประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษเช่น วันที่หรือระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งหากดูจากหลักเกฑณ์ที่กำหนด ท่านใดที่ยังไม่ได้โอนจะเหลือเวลาอีกเพียงเดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้น (กฎหมายกำหนดต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 ธันวาคม 2555) ท่านใดที่ยังไม่โอนคงต้องรีบแล้วล่ะ

นอกจากนี้การกำหนดให้ต้องถือครองกรรมสิทธิ์อย่างน้อย 5 ปีนั้น เท่ากับในระหว่างนี้ท่านจะไม่สามารถขายต่อได้เลย เพราะถ้าทำผิดหลักเกณฑ์แล้วจะมีโทษไม่น้อยทีเดียว เพราะนอกจากจะถูกตัดสิทธิยกเว้นภาษีตั้งแต่ปีภาษีแรกที่ได้ใช้สิทธิแล้ว ยังต้องถือว่าท่านยังไม่ได้เสียภาษีในเวลาที่กำหนด และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน สำหรับภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นมาแล้วด้วย

กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือภาษีที่จะได้รับยกเว้นจากกรณีนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน นั่นคือหากท่านมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็จะไม่มีภาษีที่จะเอาไปใช้สิทธิยกเว้น เช่น ท่านที่มีรายได้ทั้งปีไม่ถึง 240,000 บาท หรือเงินได้สุทธิหลังหักลดหย่อนแล้วไม่ถึง 150,000 บาท มาตรการนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร หรือบางทีมีเงินได้สุทธิไม่มากจึงได้รับสิทธิยกเว้นไม่เต็มตามจำนวนสูงสุดที่สามารถใช้สิทธิได้ เป็นต้น แต่ถึงจะได้น้อยได้มากก็คงดีกว่าไม่ได้ไม่ใช่หรือท้ายนี้ขอแจ้งอีกครั้งว่าหากอยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิก็อย่าลืมใช้สิทธินะคะ


ที่มา : The Condominium ฉบับ ธ.ค. 2555

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2560