เงินฝากดอกเบี้ยสวยเลือกได้จาก K-Bank

บริการเงินฝากกสิกรไทย (K-Deposit) ฝากประจำดอกเบี้ยสวยเลือกได้เป็นขั้นบันได ทั้งประเภทฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 1.5% ต่อปี, ฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ดอกเบี้ย 1.8% ต่อปี และฝากประจำดอกเบี้ยสูงพุ่งพรวด 14 เดือน

ฝากประจำพิเศษ 4 เดือน
- ระยะเวลาฝาก 4 เดือน ฝากขั้นต่ำ 5 ล้านบาท
- อัตราดอกเบี้ย 1.45% - 1.50% ต่อปี เมื่อครบกำหนดการฝาก

ฝากประจำพิเศษ 8 เดือน
- ระยะเวลาฝาก 4 เดือน ฝากขั้นต่ำ 5 ล้านบาท
- อัตราดอกเบี้ย 1.45% - 1.50% ต่อปี เมื่อครบกำหนดการฝาก

ฝากประจำดอกเบี้ยสูงพุ่งพรวด 14 เดือน
- ระยะเวลาฝาก 14 เดือน ขั้นต่ำ 10,000 บาท
- เพิ่มอัตราดอกเบี้ยทุก 3 เดือน สูงสุด 4.50% ต่อปี

เลือกฝากได้ตั้งแต่ 1 ก.พ.-11 มี.ค.54


วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 04 กุมภาพันธ์ 2554