การเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า

การเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าไว้เป็นขนาด ๆ เหมือนเสื้อผ้าที่มีขนาด S M L XL เราต้องขอขนาดมิเตอร์ที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับไฟในบ้านเรา เพราะถ้าขอขนาดใหญ่เกินไป ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่ามัดจำ ค่าติดตั้ง ก็จะมีค่ามากตามไปด้วย การเรียกชื่อขนาดมิเตอร์ จะเรียกตามตัวเลขตัวแรก เช่น มิเตอร์ 5 (15) แอมป์ ก็เรียกเป็นมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ ส่วนตัวเลขในวงเล็บ เป็นค่ากระแสสูงสุดที่มิเตอร์สามารถทนได้โดยไม่เสียหาย หลังจากรู้รายละเอียดตามที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว การคำนวณขนาดมิเตอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1.หาค่ากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ทุกตัวในบ้าน หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน และอื่น ๆโดยใช้สูตรคำนวณหรือถ้ามีป้ายระบุไว้ก็ใช้ค่านั้นได้เลย 2.หาความเป็นไปได้ที่จะใช้อุปกรณ์พร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน เพื่อไม่ให้ขนาดมิเตอร์ใหญ่เกินจำเป็น (เพราะจะมีค่าขอมิเตอร์แพง) โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน ซึ่งกินไฟค่อนข้างมาก เช่น ถ้าติดเครื่องปรับอากาศไว้ที่ห้องนอนห้อง รับแขก ถ้าเราคิดว่าไม่ได้ใช้งานในเวลาเดียวกันแน่นอน ก็ใช้ค่ากระแสตัวที่สูงสุดมาคิด หรือเครื่องทำน้ำร้อนมีอยู่ 2 ตัว ไม่ใช้พร้อมกันแน่ ๆ ก็คิดแค่ตัวเดียว เป็นต้น 3.รวมค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหลัง ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ได้แล้ว ก็นำมาเลือกขนาดมิเตอร์ 1 เฟส ที่มีขนาดเหมาะสมได้โดยที่ - ถ้ากระแสไฟ ไม่เกิน 10 แอมป์ ให้ใช้มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ - ถ้ากระแสไฟ ไม่เกิน 30 แอมป์ ให้ใช้มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ - ถ้ากระแสไฟ ไม่เกิน 75 แอมป์ ให้ใช้มิเตอร์ขนาด 30 แอมป์ - ถ้ากระแสไฟ ไม่เกิน 100 แอมป์ ให้ใช้มิเตอร์ขนาด 50 แอมป์

ที่มา :

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 กันยายน 2552