บทความ

Project Of The Month

โครงการดิไอเฟิล รามคำแหง-มิสทีน โฮมออฟฟิศ 4 ชั้น ลงตัวทั้งธุรกิจ-อยู่อาศัย

โครงการดิไอเฟิล รามคำแหง-มิสทีน โฮมออฟฟิศ 4 ชั้น ลงตัวทั้งธุรกิจ-อยู่อาศัย

24 พฤษภาคม 2561

        แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม Art Deco และแนวคิดการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางแห่งนครปารีส สู่โฮมออฟฟิศแนวใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ ริมถนนคู่ขนานวงแหวนกาญจนา ราคาเริ่มต้น 5.99 ล้านWork-Life Balance  แนวคิดการ...