บทความ

Developer Of The Month

ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ SC Asset Living Solution Provider

ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ SC Asset Living Solution Provider

25 พฤษภาคม 2561

              บทบาทใหม่ในยุคดิจิทัล การประกาศยุทธศาสตร์ SC Re-Invention 2020 และบทบาทใหม่ จากนักพัฒนาหรือ Developer สู่การเป็น Living Solution Provider ของเอสซี แอสเสทฯ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง การปร...