ทำเล สมเด็จพระเจ้าตากสิน

เจริญนคร คลองสาน กัลปพฤกษ์

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่ใกล้วงเวียนใหญ่ ที่อยู่อาศัยย่านถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินส่วนใหญ่เป็นคอนโด ทำเลคอนโดย่านถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินจะเน้นใกล้รถไฟฟ้า และใกล้วงเวียนใหญ่ เช่น คอนโดใกล้บีทีเอสสถานีวงเวียนใหญ่ ราคาคอนโดย่านวงเวียนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูงเนื่องจากเป็นทำเลในเมืองใกล้ส่ิงอำนวยความสะดวก

โครงการแนะนำ

โครงการทั้งหมด 0 รายการ