ทำเล เจริญกรุง

เขตรัตนโกสินทร์ เจริญกรุง สามเสน

ถนนสายแรกของประเทศไทย เจริญรุ่งเรืองมากในอดีต ลักษณะที่เป็นถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาและเชื่อมต่อกับถนนเศรษฐกิจหลายสาย ย่านนี้จึงเป็นทำเลที่ตั้งโรงแรมระดับหรูที่เน้นรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะ

โครงการแนะนำ