ทำเล สามเสน

เขตรัตนโกสินทร์ เจริญกรุง สามเสน

พื้นที่ต่อเนื่องกับเขตรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการสำคัญ กระทรวง มหาวิทยาลัย ผสมผสานกับชุมชนที่อยู่อาศัยเก่าแก่และวัดสำคัญ คอนโดมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นคอนโดยุคเก่า

โครงการแนะนำ