ทำเล ศรีอยุธยา

เขตรัตนโกสินทร์ เจริญกรุง สามเสน

พื้นที่ต่อเนื่องกับเขตรัตนโกสินทร์ เชื่อมโยงความเจริญยุคเก่ายุคใหม่ มีทั้งหน่อยงานราชการ โรงแรม และอาคารสำนักงาน ส่วนคอนโดมีไม่มาก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงานราชการ

ดูรายชื่อย่าน-ทำเลทั้งหมด

โครงการแนะนำTag ทำเล: