ทำเล พระราม 3

เขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ

พื้นที่เศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ ส่วนหนึ่งของถนนวงแหวนรอบในกรุงเทพมหานคร เป็นถนนที่สร้างเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร เมื่อเกือบ 20 ก่อนรัฐบาลมีนโยบายสร้างถนนเส้นนี้ให้เป็นถนนเศรษฐกิจใหม่ จึงได้ขยายจากถนน 4 เลน เป็น 8 เลน คอนโดในย่านนี้ส่วนใหญ่เน้นจุดขายวิวแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นโครงการระดับราคาปานกลางถึงค่อนข้างสูง

โครงการทั้งหมด 10 รายการ