ทำเล สรรพาวุธ

สุขุมวิท สรรพาวุธ อ่อนนุช อุดมสุข

แยกจากถนนสุขุมวิท บริเวณสี่แยกบางนา ไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา จนเชื่อมถนนทางรถไฟสายเก่า คอนโดนบนถนนสรรพาวุูธมีมาตั้งแต่ก่อนปี 2540 สมัยนั้นเน้นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดขาย ปัจจุบันเมื่อมีรถไฟฟ้า คอนโดบนถนนเส้นนี้ก็เน้นจุดขายที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแทน โดยสถานีที่สะดวกที่สุดคือ สถานีบางนา

โครงการทั้งหมด 0 รายการ