ทำเล เทียมร่วมมิตร

รัชดา ลาดพร้าว เลียบด่วน

ถนนสายสั้ั้นๆ เชื่อมรัชดาภิเษกกับถนนประชาอุทิศ เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ เช่น สถานฑูตเกาหลี และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินได้สะดวก(สถานีศูนย์วัฒนธรรม) ทำให้แถวนี้มีคอนโดแบรนด์ดังเกิดขึ้นหลายโครงการ และระยะหลังก็มีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นด้วย ซึ่งแน่นอนทำเลในเมืองแบบนี้ราคาย่อมแพงเป็นธรรมดา

โครงการทั้งหมด 2 รายการ