ทำเล ลาดพร้าว

รัชดา ลาดพร้าว เลียบด่วน

ทำเลลาดพร้าวบริเวณนี้ได้อานิสงส์จากรถไฟฟ้าใต้ดินเต็มๆ รอบๆสถานี ริมถนนจึงมีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย สลับกับอาคารพาณิชย์เดิมที่ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากร้านค้าเป็นร้านอาหาร รองรับผุ้คนที่อยู่ในคอนโด ย่ิงช่วงหัวถนนลาดพร้าวช่วงเย็นๆค่ำย่ิงคึกคัก เพราะนอกจากร้านอาหารบรรยากาศดีๆแล้วก็ยังมีห้างดังเด่นเรื่องสินค้าแฟชั่นเป็นแม่เหล็กดึงดูดด้วย

โครงการทั้งหมด 1 รายการ