ทำเล เชียงราย

ภาคเหนือ

ทำเล ติด ถ.ศรีเวียง ใกล้บิ๊กซี สาขาเชียงราย
จุดเด่น สังคมแห่งความภาคภูมิใจเพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า
บริษัท บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ราคา เริ่มต้น 3.89 ล้านบาท
ทำเล ใกล้แม็คโคร และบิ๊กซี สาขาเชียงราย
จุดเด่น โครงการที่มีแนวคิดที่ผสมผสานกราอยู่อาศัย ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
บริษัท บริษัท สินธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ราคา เริ่มต้น 2.95 ล้านบาท
โครงการทั้งหมด 25 รายการ