ทำเล อินทามระ

พหลโยธิน สะพานควาย อารีย์ อนุสาวรีย์

ถนนสายรองแยกจากพหลโยธิน โดยเชื่อมต่อจากประดิพัทธ์ เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น โครงการคอนโดใหม่มีน้อย ส่วนใหญ่เป็นแบบโลว์ไรส์ ระดับราคาปานกลาง

โครงการทั้งหมด 1 รายการ