ทำเล ประดิพัทธ์

พหลโยธิน สะพานควาย อารีย์ อนุสาวรีย์

ถนนสายรอง แยกจากถนนพหลโยธินบรรจบถนนพระราม 5 เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยเก่า พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในราชการ(ทหาร) พื้นที่สำหรับการพัฒนาคอนโดมีไม่มาก

โครงการทั้งหมด 1 รายการ