ทำเล วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก

พหลโยธิน รามอินทรา วัชรพล สายไหม

ถนนวงแหวนรอบนอก ด้านตะวันออกช่วงนี้ เป็นทำเลที่มีศํกยภาพสูง เนื่องจากมีถนนคู่ขนานทั้งสองฝั่ง ซึ่งทั่วไปเรียกกันในชื่อ "วงแหวน-รามอินทรา" โดยถนนคู่ขนานเหล่านี้ยังสามารถลัดเลาะเชื่อมต่อกับอีกหลายเส้นทาง เช่น ถนนคู่บอน ถนนจตุโชค กลายเป็นแยงมุมมุมที่เพิ่มทางเลือกในการเดินทางได้มากขึ้น

โครงการแนะนำ

เศรษฐสิริ พหล-วัชรพล

เศรษฐสิริ พหล-วัชรพล

สะท้อนความภาคภูมิในแบบตะวันออก ถ่ายทอดวิธีคิดที่แตกต่างลงในทุกรายละเอียด เพื่อตอบรับวิถีชีวิต

โครงการทั้งหมด 3 รายการ