ทำเล ถนนแคราย

พระราม 2 เอกชัย สมุทรสาคร

ถนนแครายถนนย่อยแยกจากถนนพุทธสาครซึ่งเป็นถนนเมนของจังหวัดสมุทราสาคร บ้านจัดสรรบนถนนแครายมีจำนวนไม่มาก ราคาบ้านจัดสรรถนนแครายสมุทรสาครอยู่ในระดับกลางๆถึงราคาถูก ทาวน์เฮ้าส์ทำเลถนนแครายสมุทรสาครส่วนใหญ่อยู่ติดถนนหรือเข้าซอยไม่ลึก