ทำเล ถนนเลียบคลองสี่วา

พระราม 2 เอกชัย สมุทรสาคร

ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์มีบ้านจัดสรรหลายโครงการ บ้านจัดสรรย่านถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวราคาไม่แพง บ้านเดี่ี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ย่านบนถนนเลียบคลองสี่วามีทั้งโครงการที่อยู่ริมถนน และในซอยแต่ก็ลึกมาก ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์เป็นย่านที่อยู่อาศัยของจังหวัดสมุทรสาครอีกทำเลหนึ่ง