ทำเล ราชพฤกษ์

จรัญสนิทวงศ์ ปิ่นเกล้า เพชรเกษม

ที่อยู่อาศํยย่านถนนราชพฤกษ์บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว โดยบ้านเดี่ยวทำเลถนนราชพฤกษ์ส่วนใหญ่อยู่ติดถนนใหญ่ ราคาบ้านเดี่ยวย่านถนนราชพฤกษ์ราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นทำเลใกล้เมือง การเดินทางถนนราชพฤกษ์ค่อนข้างสะดวกเพราะบริเวณจุดตัดถนนเป็นทางยกระดับตลอดสาย

โครงการทั้งหมด 11 รายการ