ทำเล พหลโยธิน

งามวงศ์วาน ติวานนท์ รัตนาธิเบศร์ แจ้งวัฒนะ

ถนนพหลโยธินช่วง ม.เกษตร-ม.ศรีปทุ่ม และ มรภ.พระนคร ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของหน่วยงานรัฐ เช่น กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมทางหลวงชนบท และกองพันทหารราบ 11 เป็นต้น แทบไม่มีบ้านจัดสรรในแนวเส้นทางนี้ เพราะที่ดินเหลือน้อยจึงทำให้มีคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์เกิดขึ้นตลอดแนวเส้นทาง โดยมีแหล่งชิลล์อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย

โครงการแนะนำ

โครงการทั้งหมด 0 รายการ