ทำเล เยาวราช

เขตรัตนโกสินทร์ เจริญกรุง สามเสน

ถนนสายเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รู้จักกันในชื่อ "ถนนสายทองคำ" เนื่องจากเป็นศูนย์กลางค้าขายทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และแหล่งรวมร้านอาหารระดับตำนาน คอนโดย่านเยาวราชมีน้อยมาก เพราะที่ดินหายากและราคาสูงมาก